Bakkemo bil o service
Ekonomisk förening är ett företag som erbjuder bilservice i Söderhamn
 med omnejd. Den bilservice som erbjuds utförs av
företagets experter inom bilservice och företaget erbjuder alltid fasta priser
på alla dess tjänster och produkter.